Neuromoninainen - Mikä se on?

Autismin ja neurokirjon syrjimätön sanasto

Suomen Autismikirjon Yhdistyksen Autismikirjon AAVA -hankkeessa on tuotettu uusi autismi- ja neurokirjon sanasto. Se julkaistiin yhdistyksen syyspäivillä 24.-25.9.2022 ja on ladattavissa nettisivuilla:

Mikä ihmeen neuromoninainen?

Neuromoninainen on neutraali ilmaisu neuropsykiatrisista häiriöistä. Nepsy taas on vakiintunut puhekielinen ilmaus puhuttaessa niistä ihmisistä, keillä on jokin neuropsykiatrinen ominaisuus, esimerkiksi ADHD, autismi, Tourette tai kehityksellinen kielihäiriö.

Neuromoninaisuus aiheuttaa suuriakin haasteita arkeen, mutta itse en pidä tavasta kutsua näitä ominaisuuksia häiriöiksi. Neuromoninaisuus johtuu aivojen rakenteellisesta tai toiminnallisesta erilaisuudesta ja on vahvasti perinnöllistä.

Mitä enemmän ihmiset ymmärtävät neuromoninaisuutta eli aivojen moninaisuutta, sitä paremmin he ymmärtävät neuropsykiatrisia ominaisuuksia omaavia ihmisiä ja oppivat hyväksymään meidät. Tiedon lisääntyessä saamme poistettua leimaa ADHD:sta vain vilkkaiden pikkupoikien ominaisuutena sekä karistamaan autismista luodun Sademies mielikuvan.

Lisää ymmärrystä ja tietoa

Lisätäkseni ADHD tietoisuutta, olen avoimesti kertonut omasta ADHD diagnoosistani sekä siitä, miten se näkyy arjessani sekä minkälaisia tunteita ja ajatuksia se herättää.

Julkaisuni ovat luettavissa sosiaalisen median kanavissani Facebookissa ja Instagramissa. Nämä kirjoitukset ovat tarkoitettu lisäämään tietoa ja ymmärrystä sekä antamaan vertaistukea. Haluan myös avata omaa tapaani katsoa ja kokea maailmaa.

Onko arki takkuista?

Mitä tehdä, kun nepsyperheen arki takkuaa? Neuromoninaisuus on usein perinnöllistä, joten diagnooseja ja piirteitä voi löytyä niin vanhemmalta kuin lapseltakin. Rullaavaan arkeen tarvitaan vanhemmilta kilokaupalla kärsivällisyyttä sekä ymmärrystä omista ja lasten piirteistä.

Kulmatkivet arjen sujumiseen löytyvät rutiineista ja struktuurista. Toistuvat rutiinit auttavat kaikkia hahmottamaan mitä on tapahtumassa. Strukturointi tarkoittaa jäsenneltyä tai rakennettua eli päivä on rakennettu tietyn ohjelman mukaisesti, jolloin voidaan ennakoida mitä tapahtuu nyt ja mitä seuraavaksi. Kaikkien päivien ei tarvitse tapahtua samalla kaavalla, mutta ennalta tiedetty päivän ohjelma auttaa kaikkia toimissa eteenpäin. Perheen yhteisesti sovituilla pelisäännöillä on myös tärkeä rooli arjen sujumisessa. Pienetkin lapset voi ottaa mukaan suunnittelemaan perheen yhteisiä pelisääntöjä ja tapoja.

Erilaisten toimintaohjeiden antaminen on omanlaisensa taiteenlaji ja on tärkeää, että ohjeet ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Liian monen ohjeen antamista yhtäaikaa kannattaa välttää. Lapselle on hyvä antaa aikaa toteuttaa toimia yksi kerrallaan ja siirtyä vasta sitten seuraavaan ohjeeseen.

Lapsen vertaaminen muihin samanikäisiin lapsiin tai perheen muihin lapsiin ei kannata. Jokainen lapsi on yksilö ja tarvitsee yksilöllistä tukea. Päivän mittaan syntyvä kuormitus voi saada aikaan sen, että illalla lapsi jumittaa ja katoaa omaan kuplaansa, eikä toimi, vaikka vanhempi miten toistaa ohjeita. Tällöin on vanhemman itse joustettava ja mentävä lasta vastaan: autettava niissä asioissa, joissa lapsi apua tarvitsee.

 

Yhden ADHD aikuisen tapa katsoa ja kokea maailmaa

Muistathan, että tämä on vain minun näkemykseni ja kokemukseni omasta ominaisuudestani. ADHD on jokaisella omanlaisensa. Jos olet tavannut yhden, kaksi tai kymmenen ADHD ihmistä, olet tavannut vain heidät. Minulle nämä asiat ovat normaaleja, mutta tiedon lisääntymisen myötä olen oppinut näkemään niiden olevan jossain määrin valtavirrasta poikkeava tapa toimia ja katsoa maailmaa.

Myös kaikkeen neuromoninaisuuteen päätee sama asia: kaikilla ilmeneminen on yksilöllistä. Jos olet tavannut yhden neuromoninaisen, olet tavannut vain hänet. Älä yleistä, vaan ole rohkeasti utelias: kysy kohteliaasti. Sillä pääsee pitkälle.

ADHD ei aina ole este. Minä olen rakentanut omanlaiseni elämän ja käyttänyt hyödykseni tiettyjä ominaisuuksiani. Olen löytänyt sisäisen paloni auttaa ihmisiä, keillä on samanlaisia ominaisuuksia kuin itsellänikin on.