Mitä ovat kuvatukikortit?

Kuvatukikortit ovat nimensä mukaisesti kuvia, jotka kertovat lapselle mitä tapahtuu nyt ja mitä seuraavaksi

Kuvatuella kuvitetaan lapselle arkea niin, että lapsen on helpompi seurata päivän kulkua. Erilaiset arkiset toimet pilkotaan yksityiskohtaisiksi tapahtumaketjuiksi ja kuvatukikortit toimivat apuvälineenä. Kuvat ohjaavat toimintaa.

Joskus lapsella voi olla toiminnanohjauksen puutteita ja hän tarvitsee normaalia enemmän arjen ennakointia. Toiminnanohjaus tarkoittaa sitä, että ihmisellä on kyky selviytyä itsenäisesti päivittäisistä arjen toiminnoista, suunnitella tekemäänsä ja toimia joustavasti suunnitelmien muuttuessa sekä pitää kiinni sovituista asioista. Toiminnanohjauksen puutteet näkyvät vaikeutena aloittaa tai lopettaa toimintaa, siirtyä vaiheesta toiseen tai pysyä toiminnan suunnitelmassa.

Kuvatukikortit toimivat apuna toiminnanohjauksessa sekä lapsen kanssa kommunikoimisessa.

Arjen rutiinit ja ennakoitavuus ovat lapselle tärkeitä asioita

Kuvatukikorteilla helpotetaan tulevien tapahtumien kertomista lapselle ja lapsen turvallisuuden tunne lisääntyy, kun hän tietää mitä on odotettavissa seuraavaksi.

Kuvatukikortit ovat hyvä väline rutiinien luomiseen ja opetteluun, sillä rutiinit ovat lapselle erittäin tärkeä asia. Arkisetkin toimet voivat sujua takkuisesti, mikäli lapsi ei tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu ja mitä häneltä odotetaan. Kuvatuella autetaan lasta eteenpäin toimissa ja aikuisenkin on helpompaa pysyä tutuissa rutiineissa kuvasarjaa seuraamalla.

Kuvatukikortteja voidaan käyttää kotona, päiväkodissa ja koulussa ja ne toimivat vanhempien, isovanhempien, terapeuttien, opettajien ja lastentarhanopettajien apuna.

Nepsy Tips lapsen toiminnanohjauksen tukemiseen suunnitellut kuvat Siivoa lelut ja ruoki lemmikit.
Nepsy Tips lapsen toiminnanohjauksen tukemiseen suunnitellut kuvat Ulkoilla ja Leikkiä. Ulkoilla kuvassa lapsi keinuu ja leikkiä kuvassa on kaksi lasta leikkimässä palikoilla.

Nepsy Tips kuvakortit

Nepsy Tipsin kuvatukikortit ovat kuvallisia magneetteja, joiden koko on 40x50mm ja paksuus 0,8mm. Magneetit on valmistettu Suomessa ja kuvasarjat on suunnitellut ja kuvittanut Nepsy Tipsin perustaja Ulla Käppi.

Magneetti kestää hyvin päivittäisessä käytössä ja se on helppo irroittaa alustastaan. Kuvatukikorttien koko on suunniteltu niin, että ne sopivat lapsen pieneen käteen hyvin ja kaikkia saatavilla olevia kuvatukikortteja voidaan käyttää yhdessä. Tuotteen kehittelyssä on huomioitu käytettävyys: magneetit on valmiiksi leikattu, jotta niiden käyttö olisi mahdollisimman helppoa.

Magneettipohjaisina kuvatukikortit ovat helppo kiinnittää magneettiseen alustaan, joita löytyy tällä hetkellä A4-kokoisena. Tuotekuvissa A4-kokoista magneettialustaa on käytetty niin, että kuvat on sijoitettu vasemmalta oikealle luettavaan järjestykseen, sillä se tukee lapsen lukemaan oppimista.

Nepsy Tips lapsen toiminnanohjauksen tukemiseen suunnitellut kuvat Herätys ja Nukkumaan. Herätys kuva on herätyskello ja nukkumaan kuvassa nukkuu lapsi.

Kuvasarjat

Kuvasarjoja on tällä hetkellä 15 erilaista erilaisiin päivittäisiin toimiin ja tehtäviin. Mm. aamutoimet, iltatoimet, koululaisen muistilista, pukukortti, päiväjärjestys, kotityöt ja viikonpäivät.

Kuvasarjat on suunniteltu ihan jokapäiväisiin arkisiin toimiin. Joskus lapsi tarvitsee pienetkin toimet pilkottuina ja juuri siihen Nepsy Tipsin kuvatuella on tähdätty. Esimerkiksi iltatoimet sujuvat paremmin, mikäli sama tuttu rutiini toistuu joka ilta ja jokainen vaihe on kuvitettu. Lapsi tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu seuraamalla kuvasarjan kulkua.

Nepsy Tips lapsen toiminnanohjauksen tukemiseen suunnitellut kuvat Koululaisen muistilistasta.