Tietosuojaseloste

Yksityisyytesi suoja on meille tärkeää. Nepsy Tips on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjänä toimii

Nepsy Tips
Y-tunnus: 3152075-4
Osoite: Harjuntie 1, 54410 Ylämaa

2. Rekisterin nimi

Nepsy Tips markkinointi- ja asiakasrekisteri

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ulla Käppi
asiakaspalvelu@nepsytips.fi

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ja tilausten hoitamiseen sekä asiakasviestintään. Asiakkuuteen perustuvia sähköisiä markkinointiviestejä lähetetään asiakkaille, joilta on tilauksen tai palvelun käyttöönoton yhteydessä saatu yhteystieto. Viestien sisältö liittyy samankaltaisiin tuotteisiin tai palveluihin kuin ne joita asiakas on jo käyttänyt. Lisäksi lähetämme kirjautuneille käyttäjillemme sähköpostitse asiakasetuviestejä, joita voivat olla esimerkiksi tuote-edut tai etukupongit. Viesteistä voi kieltäytyä suoraan viestistä löytyvän linkin kautta tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Kieltolinkki löytyy viestin alaosasta. Henkilötietoja käytetään myös palveluiden parantamiseen ja tilastoihin. 

5. Rekisterin sisältö

Nepsy Tips markkinointi-ja asiakasrekisteri sisältää tilaustapahtuman kannalta välttämättömät tiedot (nimi, toimitussoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilaustiedot, suoramarkkinointilupa, tilaus ja palautustiedot). Lisäksi keräämme tietoa ostoshistoriasta, tuotearvosteluista ja verkkokaupan käyttö-ja selaustiedoista.

6. Rekisterin tietolähteet

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot palveluun rekisteröityessään ja palvelun käytön yhteydessä. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

7. Tietojen säilytysaika

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään. Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan vuoden välein.

8. Tietojen käsittely ja suojaus

Vain Nepsy Tips rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä rekisteritietoja. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

9. Rekisteritietojen luovutus

Nepsy Tips voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä asiakkailla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää suoramarkkinointi ottamalla yhteyttä asiakaspalvelu@nepsytips.fi.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Voit tutustua kattavaan luetteloon oikeuksistasi: Euroopan komissio -Oikeuteni

12. Evästeet

Nepsy Tips verkkokauppa käyttää evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän päätelaitteelle tallennettava ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Voit estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimesi asetuksista. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle (esimerkiksi ostoskorin toiminta). Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti ja kehittää palveluamme. Käytämme evästeitä niin, ettei kenenkään sivuston käyttäjän yksityisyydensuojaa loukata. Tietoja ei myöskään käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Tietosuojaseloste päivitetty 27.1.2023